Project Description

Voor het uitwisselen van digitale berichten

Offertes, orders, contracten en facturen verstuur je uniform en digitaal vanuit BouwVision ERP op basis van de SALES standaard.

Wat is de SALES Standaard?

“De SALES Standaard is de berichtenstandaard voor elektronische communicatie tussen ketenpartijen in de bouw- en installatiesector. Door gebruik te maken van de software-onafhankelijke berichtenstandaard kunnen bedrijven efficiënt en foutloos berichten uitwisselen tussen hun computersystemen. Het gaat om offertes, prijslijsten, condities, productgegevens, orders, opdrachten, orderbevestigingen, pakbonnen en facturen. De berichtenstandaard maakt gebruik van de barcodes van GS1 Nederland en bevat onder meer de vertaling naar XML. Het gebruik van de SALES Standaard is gemeengoed in de bouw.” Bron: Ketenstandaard Bouw en Installatie

Waarom werken met een standaard?

Opdrachtgevers stellen steeds hogere eisen. Ze willen:

  • meer keuze;
  • duurzame oplossingen;
  • snelle oplevering;
  • tegen de laagst mogelijke kosten.

Dat vraagt om een integrale visie, samenwerking en kennisdelen. Op dit moment genereert de bouw nog honderden miljoenen euro’s aan overbodige kosten. Deze kosten kun je relatief snel uitsparen door gebruik te maken van ICT in de communicatie tussen bedrijven. Veel onnodige kosten ontstaan immers door fouten in offertes, productgegevens, bestellingen, leverbonnen en facturen. Met als gevolg dat planningen moeten worden aangepast en de uitvoering wordt vertraagd. Deze fouten ontstaan doordat elke ketendeelnemer de informatie van zijn leverancier opnieuw invoert of opschrijft en interpreteert. En dat gebeurt vaak meerdere keren per product.

De oplossing waarmee je kosten bespaart

  • Een onafhankelijke berichtenstandaard die door alle bedrijven in de bouw wordt gebruikt, biedt de oplossing. SALES is die standaard.
  • Met de SALES Standaard maakt een snelle, efficiënte en foutloze elektronische informatie uitwisseling tussen bedrijven mogelijk. Je kiest zelf de manier waarop je gegevens uitwisselt en de inhoud van de gegevens.
  • De SALES Standaard is een vorm van EDI (electronic data interchange), waarbij bedrijfsdocumenten op elektronische wijze worden uitgewisseld. BouwVision en de SALES Standaard werken prima samen.
  • Voorkom onnodige fouten door overtypen en verstuur je documenten voortaan in PDF of XML naar je opdrachtgevers en leveranciers.

Gratis download

Herke ICT Group ontwikkelt en implementeert BouwVision, innovatieve software voor de bouw gebaseerd op de zakelijke software Microsoft Dynamics 365.

Online in de Cloud en on-premise. Ook als app op je telefoon of tablet.

Flyer Herke BouwVision 2018

Bouwbedrijven die al werken met Herke BouwVision ervaren een enorme efficiency winst, doordat zij gegevens nog maar één keer hoeven in te voeren.

Download flyer