Project omschrijving

Leveranciersbeoordeling

En disciplines

Beoordeel leveranciers op hun kwaliteiten en kennis op basis van cijfers voor eerdere projecten. Via een gestructureerde vragenlijst beoordelen je medewerkers een leverancier na afloop van een project. Deze kennis wordt gebruikt om tot een gewogen oordeel over de leverancier te komen.

Rapportages bieden inzicht bij het uitbestedingsproces.

Ook kun je disciplines toevoegen aan leveranciers, zodat je hen kunt indelen in vakgroepen. Disciplines gebruik je als selectiecriterium, om snel te bepalen of een leverancier geschikt is om in te zetten op een nieuw project.

De Inkoopofferte aanvraag module maakt ook gebruik van leveranciersbeoordelingen en disciplines om zo tot een juiste selectie van leveranciers te komen.

Kenmerken

  • Disciplines: voorzie leveranciers en onderaannemers van disciplinecodes (“vakgroepen”) en koppel vragenlijsten
  • Vragenlijsten: meerdere mogelijk, minimum/maximumscore, weging per onderdeel, verplicht/optioneel, disciplines/rollen per vragenlijst
  • Beoordelingsverzoeken: vragenlijst per project, wie moet beoordeeld worden en wie beoordeelt, alert naar beoordelaars
  • Beoordelingen: beoordelingskaart, vragen automatisch gegenereerd, aanvullende notities
  • Rapportage: totaalscore per leverancier en per project/leverancier, onderbouwing vragenlijst, nog in te vullen beoordelingen, score per vraag, leverancier per project totaal

Gratis download

Herke ICT Group ontwikkelt en implementeert BouwVision, innovatieve software voor de bouw gebaseerd op de zakelijke software Microsoft Dynamics 365.

Online in de Cloud en on-premise. Ook als app op je telefoon of tablet.

Flyer Herke BouwVision 2018

Bouwbedrijven die al werken met Herke BouwVision ervaren een enorme efficiency winst, doordat zij gegevens nog maar één keer hoeven in te voeren.

Download flyer