Project omschrijving

Koppeling Microsoft Project

Beheer je planning

Via een naadloze integratie lees je een planning uit Microsoft Project in BouwVision ERP in. Vervolgens koppel je deze aan de begroting.

De capaciteitsbehoefte in personeel en materieel is grafisch inzichtelijk, zodat je hier snel op kunt inspelen.

Bovendien kun je de aan een project bestede tijd zo beter monitoren en voorkomen dat je uit de planning loopt. Deel de planning met de betrokken collega’s via de rapportagetool Jet Reports in Excel.

Het is zelfs mogelijk om een integrale planning van resources en materieel te maken voor meerdere of alle projecten.

Kenmerken

  • Vanuit de Projectcockpit koppel je één of meerdere planningen aan een project
  • Planningstaken (regels) lees je in als coderingstabel voor de begroting
  • Planningvoortgang: geeft de status van het project weer
  • Aan één regel of een selectie van regels ken je een planningscode en het percentage van de toewijzing toe
  • Filter op de resources
  • Via “Resources terugschrijven” worden de resources overgezet naar het Microsoft Project bestand
  • In Microsoft Project is met bijvoorbeeld de Resourcegrafiek te zien hoe de inzet van de middelen plaatsvindt en kun je de inzet optimaliseren door de planning aan te passen
  • Wijzigingen in de werkbegroting door van-naar mutaties of meer-/minderwerk leiden tot herberekenen van de planning
  • Diverse standaardrapportages zijn aanwezig in Jetreports: Cash flow overzicht, Middelenplanning overall, -project en -planningvolgorde en Bezettingsschema projectbetrokkenen

Gratis download

Herke ICT Group ontwikkelt en implementeert BouwVision, innovatieve software voor de bouw gebaseerd op de zakelijke software Microsoft Dynamics 365.

Online in de Cloud en on-premise. Ook als app op je telefoon of tablet.

Flyer Herke BouwVision 2018

Bouwbedrijven die al werken met Herke BouwVision ervaren een enorme efficiency winst, doordat zij gegevens nog maar één keer hoeven in te voeren.

Download flyer