Rapportages

De data die wordt verzameld in de BouwVision Portals kan worden gevisualiseerd in het betreffende portal of in BouwVision. De KBB-rapportage wordt bijvoorbeeld in het Portal beschikbaar gesteld voor de opdrachtgevers. Hetzelfde geldt voor inspectie-rapporten.

Andere rapporten en dashboards met gegevens uit de portals kun je aanroepen in BouwVision.

KBB portal