Ketensamenwerking. Welk bouwbedrijf heeft er tegenwoordig niet mee te maken? Wanneer er meerdere partijen betrokken zijn bij een project is het extra belangrijk dat er optimaal wordt gecommuniceerd.

Een optimale samenwerking met partners vraagt om een tool waarmee iedereen steeds de meest recente projectinformatie op eenvoudige wijze kan delen.

Je kunt zelf opdrachtgevers, leveranciers, kopers en bewoners beveiligde toegang verlenen tot één van de webportalen in de BouwVision Portal. Als iedereen beschikt over de juiste en dezelfde informatie leidt dit tot een beter eindresultaat. En een beter eindresultaat zorgt voor tevreden klanten.

Een goede reden om je projectinformatie, documentatie en reparatieverzoeken via de BouwVision Portal te ontsluiten. En natuurlijk kun je deze helemaal in je eigen huisstijl inrichten.

Mijn Reparatieverzoek

Bewoners kunnen zelf een reparatieverzoek indienen via een grafisch ondersteunde werkstroom op jullie Portal. De werkstroom loodst een bewoner via duidelijke icoontjes door vier eenvoudige stappen naar de juiste reparatie. Het reparatieverzoek wordt direct digitaal verwerkt en uitgezet.

Download flyer Mijn Reparatieverzoek
Herke BouwVision -Mijnreparatieverzoek
Herke BouwVision-serviceportal-aanvragen

Werkbonnenportal

Online registratie en afhandeling van meldingen en incidenten vindt plaats in het BouwVision Werkbonnenportal. Deze biedt inzicht in de status van de digitale werkbonnen uit de BouwVision Service-app. Altijd actueel dankzij realtime integratie met BouwVision ERP en BouwVision xRM.

Geschikt voor gepland periodiek onderhoud, maar ook voor incidentele servicewerkzaamheden. Voor grip op melding en opvolging binnen één serviceportaal.

Service-app

KBB-portal

Onze oplossing voor het opnemen van KBB (= Kwaliteitseisen Bestaande Bouw) bestaat uit de KBB-app in combinatie met deze KBB-portal.

In de KBB-portal stel je een nieuwe kwaliteitsset samen voor de hoofddelen en bouwdelen. Vervolgens definieer je de minimaal vereiste kwaliteit en de kwaliteit bij aanvang per bouwdeel. In de KBB-portal is zichtbaar welke opnames ingepland staan en welke reeds afgerond zijn.

Na opname met de KBB-app is het rapport direct beschikbaar in de KBB-portal. De opdrachtgever ontvangt een mail met een link naar het betreffende rapport, zodra deze klaar staat in de KBB-portal. Ook is het exporteren van de opnameresultaten van het volledige object naar Excel mogelijk.

Download de KBB-flyer
Herke BouwVision KBB-portal-exporteren-rapportage
Herke BouwVision-serviceportal-aanvragen

Aanvragen-portal

De aanvragen uit BouwVision xRM Klachten of Incidenten beheer zie je terug in de Aanvragen-portal. Via deze Portal kun je externen toegang geven om hun aanvragen in te zien. Voorafgaand aan de eerste keer inloggen wordt een activatiemail verstuurd.

Klachten of Incidenten beheer

Projecten-portal

Wat zijn de prijsafspraken? Hoe ziet de planning eruit? Wat zijn de meest recente bouwtekeningen? Alle relevante projectinformatie is nu centraal beschikbaar in de Projecten-portal. Alle gemachtigden kunnen de meest recente versie van documenten hier opvragen.

Na goedkeuring van de verantwoordelijke, kan de door een partner zelf toegevoegde documentatie ook door de andere partijen worden opgevraagd.

Het delen van de juiste informatie vermindert de kans op fouten en leidt tot betere beslissingen.

Projectontwikkeling
Herke BouwVision-Portals Homescreen
Herke BouwVision-Portals Homescreen

Objecten-portal

Een object hangt aan een project, aan een project worden projectbetrokkenen gekoppeld. In de Objecten-portal zie je de objecten van de projecten waarvan jij projectbetrokkene bent.

Dit is de ingang voor externe objecteigenaren, zoals een woningbouwvereniging of een huiseigenaar. Tevens is het mogelijk een gefilterd overzicht van bijvoorbeeld aanvragen, werkbonnen, KBB-rapportages te tonen bij het betreffende object.

Objecten

Documenten-portal

Ontsluit documenten uit het Document Management Systeem (DMS) van BouwVision xRM met het Documenten-portal. Zo deel je documenten met betrokkenen binnen en buiten je organisatie.

De documenteigenaar bepaalt wie welke rechten krijgt op een document. Je kunt documenten uploaden, downloaden en een nieuwe versie toevoegen. Tevens kun je de eigenschappen van een document bekijken of bewerken en de versiegeschiedenis inzien.

Documenten (DMS)
Herke BouwVision-Portals Homescreen
Herke BouwVision-Portals Homescreen

Documentcontrole-portal

Mail een beoordelingsverzoek naar de personen die je hebt toegevoegd als beoordelaars van een document. Het te beoordelen document wordt een revisiedocument en is via deze Portal in te zien.

Als de beoordelaar afwezig is, bijvoorbeeld wegens vakantie, wordt daar rekening mee gehouden, zodat de beoordeling niet onnodig wordt vertraagd.

Survey-portal

Definieer online vragenlijsten in dit Portal.
De vakman die een werkbon uitvoert, vult vervolgens de betreffende vragenlijst in op zijn telefoon.
De resultaten van de vragenlijsten zijn opvraagbaar in deze Portal.

Survey-app
Herke BouwVision-Portals Homescreen
Herke BouwVision-Portals Homescreen

Inkoopofferte-portal

Communicatie met onderaannemers of leveranciers over het aanvraagproces van de inkoopofferte vindt plaats in de Inkoopofferte-portal. Hier zijn de meest recente bouwtekeningen en bestekken opgeslagen. Deze maak je toegankelijk, via een beveiligde toegang, voor alleen die leveranciers en onderaannemers waar een offerte is aangevraagd.

Inkoopofferte-aanvraag

Kopers-portal

Directe communicatie met kopers is mogelijk via de Kopers-portal. Doordat de koper zijn woonwensen kan delen via de portal is er optimale transparantie voor alle betrokken partijen. Deze informatie wordt uiteraard direct gekoppeld aan Kopersbeheer in BouwVision ERP, zodat de financiële afhandeling geborgd is.

Kopersbeheer
Herke BouwVision-Portals Homescreen

Meer over BouwVision…

Herke ICT Group ontwikkelt en implementeert BouwVision,  innovatieve software voor de bouw gebaseerd op de zakelijke software Microsoft Dynamics.

Online in de Cloud en on-premise. Ook als app op je telefoon of tablet.

Bouwbedrijven die al werken met BouwVision ervaren een enorme efficiency winst, doordat zij gegevens nog maar één keer hoeven in te voeren.

Flyer Herke BouwVision 2018
Download flyer

Dit zeggen onze klanten…

“Wij hebben er het volste vertrouwen in dat BouwVision – net als Thunnissen – blijft innoveren.”
Thunnissen_LogoPeter Rietbroek, Thunnissen
“Bouwen is mensenwerk. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor ICT.”
“Wij waren op zoek naar een partij die flexibel is, met ons meedenkt en die net als wij voorop loopt met vernieuwingen.”
“In BouwVision heeft Logchies hét gereedschap gevonden om nu en in de toekomst slimmer te werken.”
“Blij dat we van de papieren rompslomp af zijn!”
Patina-dakdenkers-logoSander Slotemaker, Patina Dakdenkers
“Een ander groot voordeel van Herke ICT Group is de brede productkennis, wat de samenwerking tussen de verschillende producten versterkt.”
k_dekker-logoSiem Stam, K_Dekker
“Van melding tot factuur verloopt ons Service & Onderhoud proces nu volledig geautomatiseerd.”
Mark Castricum, Etro Vastgoedzorg
“Vinger aan de pols houden, dat willen we bereiken met BouwVision Online.”
heatteq-logoGertruud Braas , HeatTeQ Refractories
“Koedooder werkt toe naar een paperless office met digitale factuurverwerking en mobiele apps.”
Marco Koedooder , Koedooder BV