Datum laatste wijziging

Na een zorgvuldige selectieprocedure heeft Adriaan van Erk Groep gekozen voor Herke ICT Group en hun oplossing voor de bouw: Herke BouwVision. 

Gezamenlijk informatiesysteem Adriaan van Erk Groep BV

De basis voor het selectieproces bestond uit een procesbeschrijving. Geïnspireerd door deze beschrijving zijn meerdere softwareleveranciers uitgenodigd om de best passende oplossing te presenteren. Herke ICT Groep heeft in dit proces de beste score neergezet. De doorslag om te kiezen voor Herke ICT Group was het feit dat Adriaan van Erk Groep de overtuiging heeft hier als klant te worden behandeld. Adriaan van Erk Groep ziet ook een grote synergie in de wijze waarop Herke ICT Groep haar klanten benadert en de wijze waarop zij dit zelf doet. Klantgericht werken wordt onderstreept met de keuze voor de relatiebeheer software BouwVision xRM.

Vanaf nu gaat het project bij Adriaan van Erk Groep een nieuwe fase in. Het implementatieproces wordt aangestuurd door de stuurgroep. Deze bestaat uit de Algemeen directeur en de Financieel manager, aangevuld met Interim projectmanager Gert Koutstaal (Novaq), die de dagelijkse leiding op zich neemt. Alle medewerkers van Adriaan van Erk Groep krijgen direct of indirect met de verbeteringen op proces- en informatievoorziening te maken.

Projectaanpak

[update juni 2016] Ondertussen is het project bij Adriaan van Erk opgestart met dezelfde projectgroep en werkgroepen als in het selectietraject. Begin juni heeft de kick-off plaatsgevonden. Met alle interne en externe betrokkenen is de inhoud van het projectplan doorgenomen. Zo ook de planning en de verwachte inzet van de medewerkers. De consultant van Herke ICT Group die actief was tijdens het verkooptraject is ook inhoudelijk bij de implementatie betrokken. Dit stelt Adriaan van Erk Groep zeer op prijs. Ook de andere consultants en de projectleider vanuit Herke ICT Group hebben zich voorgesteld tijdens de kick-off. Werkende vanuit de SureStep methodologie hebben we nu de Initiatiefase afgerond en is de Analyse fase gestart. Hierin wordt een vertaalslag gemaakt van de processen bij Adriaan van Erk Groep naar BouwVision. Deze fase wordt in september afgerond.

Processen harmoniseren

Het implementatieproces wordt een samenspel tussen de mogelijkheden van de software, maar vooral ook de wil om bedrijfsbreed processen en de aansturing hiervan te harmoniseren. Adriaan van Erk Groep beseft dat dit een intensief traject wordt. Gelijktijdig met de overgang naar BouwVision ERP en xRM, vindt ook de transitie naar Office 365 plaats.

Download whitepaper Office 365 voor de bouw

 

Wij kiezen voor BouwVision omdat wij door Herke ICT Group als klant behandeld willen worden.

 

Hans van Erk – Algemeen directeur Adriaan van Erk Groep