Een aantal rapporten en dashboards die essentieel zijn voor de dagelijkse voortgang is standaard aanwezig in BouwVision ERP.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan rapportages & managementinformatie: jaarrekeningen, liquiditeitsplanning, balansen en een financieel dashboard. 

Aanvullende rapportages op maat zijn mogelijk met Jet Reports (in Excel), Document Creator of via Power BI voor de bouw.

Onder meer de volgende rapportages zijn speciaal voor bouwbedrijven aan BouwVision toegevoegd:

 • Financieel: Afrekenstaat, Proefbalans, Maandelijkse opbrengsten en kosten, Openstaande posten per debiteur/crediteur
 • Projectadministratie: Projectposten per leverancier/ontvangstbon/projecttaak
 • Beheer: Wijzigingslog (wie heeft wat aangepast)
 • Calculatie: Werkbegroting o.b.v. inschrijfcode, Begroting bouwdeelgroepen/-kolommen
 • Inkoop: Leveranciers voor inkoopactie, Documenten per inkoopofferte, Contracten op een project
 • Werkvoorbereiding: Werkbegroting, Meterkastlijst
 • Projectleiding: Overzicht projectboekingen, Bewaking per klusproject, Contractbewaking, Score per leverancier
 • Uitvoering: Mandagenregister, Bewakingscodes per project
 • Loon-/salarisverwerking: Controle weekstaat, Projectdagboek
 • Materieel: Voorraad, Uitgeleend, Keuringen verlopen, Aanwezig per locatie/project
 • Directie: Klusprojecten per opdrachtgever, Liquiditeitsoverzicht projecten, Projectstatus/-prognose in periode inclusief meer-/minderwerk, Cashflow-analyse uitgezet in een S-curve-grafiek
 • Acquisitie: Aanbestedingen, Acties bij aquisitietrajecten
 • Verkoop: Top 10 klanten, Verkoopprognose, Verkoopdashboard
 • GWW: Afdrukken termijnstaten, inschrijfbegroting
 • Bouwplaats: Dag- en weekrapporten