BouwVision ERP is een financieel pakket speciaal voor aannemers en gespecialiseerde bouwbedrijven. Dé oplossing voor de automatisering van je projectadministratie en projectbewaking. Voor meer grip op je projecten en kosten. 

Herke ICT Group heeft de standaard financiële bedrijfssoftware van Microsoft Dynamics 365 (voorheen NAV/Navision) uitgebreid met specifieke functionaliteit voor de bouwbranche. Denk aan een complete projectadministratie, met bewaking en managementinformatie op projectniveau. Daarnaast zijn koppelingen met het calculatieprogramma IBIS-TRAD en je salarispakket standaard aanwezig.

BouwVision ERP is een zelfstandig onderdeel van Herke BouwVision software voor de bouw. Aannemers en vastgoedonderhoudsbedrijven werken met deze oplossing on-premise of in de Cloud.

Digitaliseer ook je terugkerende administratieve handelingen – op kantoor en buiten – met BouwVision. Dat werkt een stuk prettiger.

Introductie Dynamics 365 Business Central

Waarom kiezen voor Microsoft?

Bedrijven kiezen voor Dynamics 365 omdat:

  • Microsoft 31 jaar kennis in huis heeft van deze bedrijfssoftware;
  • er wereldwijd ruim 220.000 klanten met de oplossing werken;
  • Dynamics 365 meer dan 3,3 miljoen gebruikers in 196 landen heeft;
  • die worden ondersteund door 4.500 Microsoft partners.

Ook Herke ICT Group is een trotse Microsoft partner.

Modules

Financieel; je complete projectadministratie 

Met BouwVision Financiële Projectadministratie heeft Herke ICT Group belangrijke extra functionaliteit toegevoegd aan Microsoft Dynamics 365. Om zo de dagelijkse processen in de bouw efficiënter te maken en soepeler te laten verlopen. Denk daarbij aan de projectadministratie, meer-en minderwerk, termijnstaten, begrotingen en natuurlijk elektronisch factureren.

Alle inkoop- en verkoopgerelateerde processen zijn zichtbaar bij een project, klant of leverancier en bij een resource. Standaard is een cashflowanalyse mogelijk. Net als een oplossing voor de G-rekening en de depotservice van de belastingdienst.

Bewaar documenten in Microsoft SharePoint en roep deze op in BouwVision ERP. Of maak een koppeling met documenten in het documentmanagementsysteem van BouwVision xRM.

Loonbestanden uit een externe salarisadministratie kun je inlezen in BouwVision ERP. Andersom kun je geboekte uren vanuit BouwVision ERP uitwisselen met het salarispakket waarin de verloning plaatsvindt.

Beheer alle informatie betreffende je werknemers vanuit het onderdeel Personeel in BouwVision.

Met de uitgebreide rekening-courant-mogelijkheden houd je een rekening tussen twee administraties bij. Dat maakt het onderling versturen van facturen overbodig.

De module Financiële projectadministratie bestaat uit de volgende componenten:

Financieel - Rolcentrum
Herke BouwVision-Kopersbeheer-Bouwnummers
Herke BouwVision-Projectbewaking-Projectvoortgang

Werkvoorbereiding & Projectbewaking

Toekomstige bewoners kunnen via de BouwVision Kopers-portal hun woonwensen kenbaar maken. Deze worden verwerkt in een meer- en minderwerkdossier in BouwVision ERP en kunnen worden afgedrukt als meterkastlijst.

Via een naadloze integratie lees je een planning uit Microsoft Project in BouwVision ERP in. Vervolgens koppel je deze aan de begroting.

Projectbewaking doe je vanuit één overzicht: de cockpit. Via de cockpit heb je direct toegang tot alle gegevens van een project, inclusief de projectdocumentatie. Je complete projectenadministratie, inclusief onderhanden werk. Beheers het kostenverloop van de projecten tot in detail op basis van de werkbegroting, zodat je tijdig kunt bijsturen op afwijkingen.

Bij een project registreer je verbeterverzoeken, incidenten en klachten. Voor een adequate afhandeling plan je aansluitend vervolgacties en opvolging. Zowel bij de klant als bij het project heb je inzicht in de openstaande en opgeloste incidenten.

De module Werkvoorbereiding & Projectbewaking bestaat uit de volgende componenten:

Inkoop

Bespaar tijd en verwerk je inkoop- en verkoopfacturen voortaan digitaal. Voor het soepel laten verlopen van je inkoopfactuur- en betalingsproces maak je gebruik van de SALES-standaard, SEPA en inkoopfactuurscansoftware. Daarmee verloopt je complete inkoopfactuur verwerking snel, foutloos en papierloos.

Laat in- en uitgaande documenten zoals facturen vooraf digitaal fiatteren. Afhankelijk van het type document kun je deze voor verzending door een medewerker laten goedkeuren.

Vereenvoudig je inkoopofferte-aanvraagproces door gebruik te maken van opgebouwde kennis. Vraag offertes aan bij onderaannemers of leveranciers die goed scoren op hun kwaliteiten en kennis in eerdere projecten. Na afloop van een project waarderen je medewerkers de uitvoerders via een gestructureerde vragenlijst. Zo weet je bij een volgend project precies wie je voor welk soort project moet vragen.

Na de inkoopofferte-aanvraag stelt het spiegelen van een aangevraagde offerte met andere offertes je in staat deze op vergelijkbare criteria te beoordelen. En zo de beste offerte te kiezen.

Voeg disciplines toe aan leveranciers, zodat je hen kunt indelen in vakgroepen. Disciplines gebruik je als selectiecriterium, om snel te bepalen of een leverancier geschikt is om in te zetten op een nieuw project.

De module Inkoop bestaat uit de volgende componenten:

Herke BouwVision-Digitale-Factuurverwerking-Documentlijst
Herke BouwVision-Inkoopofferte-aanvraag
Herke BouwVision-Calculatie-Rolcentrum
Herke BouwVision-Import IBIS-Trad

Calculatie

BouwVision ERP beschikt over een uitgebreide eigen calculatiemodule om begrotingen en werkbegrotingen op te stellen en te beheren. Uiteraard is het ook mogelijk gebruik te blijven maken van een calculatieprogramma als IBIS-TRAD. BouwVision ERP werkt met de standaardmethode van calculeren en maakt gebruik van de kolommen arbeid, materiaal, materieel, onderaanneming en stelposten. 

Voor het snel opzetten van een calculatie gebruik je een elementenbegroting. Deze bevat regelmatig terugkerende onderdelen, die elk weer bestaan uit meerdere bewerkingen, materialen of inkoopposten. 

Selecteer deze begrotingsregels in je calculatie en voorzie ze van een hoeveelheid. Zo ontstaat een calculatie die op elementniveau inzicht geeft in de opbouw van de kosten. Deze calculatie kun je op een later moment als gedetailleerde begroting doorzetten naar een werkbegroting. 

Kies voor uniformiteit en efficiëntie in je calculaties. Houd grip op je kosten door te werken met elementenbegrotingen. 

De module Calculatie bestaat uit de volgende componenten: 

Bouwplaats  

Deze module geeft een uitvoerder grip op het projectdossier. Alle dagelijkse werkzaamheden op de bouwplaats kunnen vanuit één overzicht worden afgehandeld. Zo houd je overzicht in je ‘papierwerk’. 

Voor een optimale grip op de bewaking van je personeel, uren, financiën en voortgang rondom onderaannemers en leveranciers. 

Lees verder
Herke BouwVision-Bouwplaats-Afrekenstaat
Herke BouwVision-Materieelbeheer-Rolcentrum

Materieelbeheer  

Materieel is direct toegankelijk vanuit BouwVision Bouwplaats en stelt je in staat je materieel optimaal te beheren en te exploiteren.  

Bepaal per project de kostprijs en verkoopprijs van je materieel. Ook de keuringsresultaten van je gereedschappen leg je hier vast.  Materieel is direct toegankelijk vanuit BouwVision Bouwplaats.

Lees verder

Nieuwbouw

Bewaak je nieuwbouwprojecten met de Nieuwbouw module in BouwVision. Behoud het overzicht over je lopende projecten en krijg direct inzicht in de afspraken met individuele kopers. Faalkosten voorkom je door optimalisatie van je processen met behulp van BouwVision.

De module Nieuwbouw bestaat uit de volgende componenten:

Herke BouwVision-Vastgoedonderhoud -objectkaart

Vastgoedonderhoud  

De module Vastgoedonderhoud bestaat uit Objectenbeheer en Meerjarig onderhoud. Na het afronden van een project, registreer je in Objectenbeheer gebouwen of woningen over al je financiële administraties heen, inclusief hun belangrijke kenmerken. 

Bewaak het beheer van het onderhoud aan panden en woningen in Meerjarig onderhoud. Inclusief berekeningen voor meerjarige onderhoudskosten op het gebied van keuringen, preventief onderhoud, vervanging of reparaties en revisies. Krijg inzicht in de te verwachten onderhoudskosten van een object en acteer daarop. 

Kijk ook eens naar onze KBB-app, waarmee je op een gestructureerde wijze de kwaliteit van bestaande bouw kunt bepalen. 

De module Vastgoedonderhoud bestaat uit de volgende componenten: 

Service & Onderhoud  

Ook het volledige proces rondom Service & Onderhoud verloopt geautomatiseerd in BouwVision. Van digitale werkbon tot aan de factuur. En de berichtenstroom rondom reparatieverzoeken wordt automatisch verwerkt door de KOVRA-koppeling. Zo werk je optimaal samen met je opdrachtgevers. 

Na het afronden van een project, registreer je in Objectenbeheer gebouwen of woningen over al je financiële administraties heen, inclusief hun belangrijke kenmerken. 

Offertes, orders, contracten en facturen verstuur je uniform en digitaal vanuit BouwVision ERP op basis van de SALES standaard. Dit is de berichtenstandaard voor elektronische communicatie tussen ketenpartijen in de bouw- en installatiesector. 

Vanaf het digitale planbord mail je direct de mobiele werkbon naar de telefoon van de betreffende collega buiten. Op het planbord kun je bovendien de status van de bonnen terugvinden. Zo ben je altijd juist geïnformeerd en kun je je vakmensen optimaal inzetten op klussen. En deze na goedkeuring meteen factureren. 

In combinatie met de diverse BouwVision apps kun je Service & Klussen inzetten bij preventief, correctief en periodiek onderhoud. Via BouwVision Portal kunnen opdrachtgevers of bewoners meldingen doorgeven en, indien gewenst, zelf de status van hun klus bewaken. 

De module Service & Onderhoud bestaat uit de volgende componenten: 

Herke BouwVision-Service-Werkbon
Herke BouwVision-Service-Regie en Klusproject
BIM-integratie-deur-klemt

BIM-integratie 

BIM is geen software, het is een werkwijze om via ketenintegratie met alle bouwpartners, horizontaal en verticaal, het bouwwerk virtueel te bouwen en informatie toe te voegen. Een 3D BIM-model wordt digitaal opgeslagen. Het is mogelijk om BIM-modellen te integreren met BouwVision. Zo kun je samenwerken met alle projectpartners in één digitale omgeving.  

Voor Herke ICT Group is het doorontwikkelen van het BouwVision-platform inclusief BIM-integratie een strategische keuze. Dankzij de digitalisering van het bouwproces via BIM kan alle relevante informatie tijdens het hele proces door alle betrokken bouwpartijen worden opgeslagen, gebruikt en beheerd in BouwVision, voor het uitwisselen en verrijken van gebouwinformatie en het optimaliseren van nazorg. In BouwVision is de actuele gebouwinformatie is ook beschikbaar voor beheer, onderhoud en exploitatie. 

Lees verder

GWW  

Ook ondersteunt BouwVision ERP de processen in de GWW. De module GWW Uitgebreid ondersteunt een flexibele manier van registreren en afrekenen op een project van verrekenbare hoeveelheden, niet-verrekenbare hoeveelheden en diverse soorten meer-/minderwerk. 

Je kunt gewoon blijven werken met je vertrouwde calculatiesoftware en de begroting inlezen in BouwVision ERP. 

Lees verder
GWW

Onze projectaanpak

Projectaanpak

Uit ervaring weten wij dat een project soepeler verloopt als er voor beide partijen duidelijk is wat de verwachtingen zijn. En uiteindelijk wanneer deze afgerond moeten zijn. Hiervoor stellen we samen met jullie een Project Initiatie Document (PID) op. In dit document worden fundamentele vragen gesteld over de projectdoelstellingen, wie de betrokkenen zijn en hun verantwoordelijkheden en  hoe en wanneer het project gaat plaatsvinden.

Analyse en basisinrichting

Samen analyseren we je bedrijfsprocessen. Daarbij worden de kerngebruikers nauw betrokken. Na de analysefase bepalen en demonstreren wij een basisinrichting van BouwVision, waarmee de acceptatie van BouwVision door je kerngebruikers aanzienlijk toeneemt.

Detailinrichting (aanvulling)

De detailinrichting zorgt voor een op maat ingerichte omgeving. Jullie demonstreren zelf deze detailinrichting van BouwVision en tonen daarmee aan klaar te zijn voor het echte werk.

Opleiding / Training

Na de basis- en detailinrichting is BouwVision klaar voor gebruik. Om BouwVision zo goed mogelijk te benutten, worden je mensen getraind – door onze gecertificeerde business consultants – om het systeem te gebruiken.

Acceptatie & Livegang

Na acceptatie van het nieuwe systeem blijven we je gebruikers ondersteunen om op de nieuwe wijze te werken.

Nazorg (Aftercare)

Na volledige implementatie van BouwVision is het tijd voor een evaluatie. De nazorg wordt in gang gezet. De laatste puntjes worden samen met jullie op de ‘i’ gezet.

Service

Je medewerkers maken nu volledig gebruik van BouwVision! Zijn er toch nog vragen? Neem contact op met onze servicedesk, we helpen je daar graag verder.

Flyer Herke BouwVision 2018

Wil je meer lezen over BouwVision?

Download gratis onze flyer met meer info over alle modules, apps, portals en mogelijkheden van Herke BouwVision.

Download nu

Dit zeggen onze klanten…

“Wij hebben er het volste vertrouwen in dat BouwVision – net als Thunnissen – blijft innoveren.”
Thunnissen_LogoPeter Rietbroek, Thunnissen
“Bouwen is mensenwerk. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor ICT.”
“Wij waren op zoek naar een partij die flexibel is, met ons meedenkt en die net als wij voorop loopt met vernieuwingen.”
“In BouwVision heeft Logchies hét gereedschap gevonden om nu en in de toekomst slimmer te werken.”
“Blij dat we van de papieren rompslomp af zijn!”
Patina-dakdenkers-logoSander Slotemaker, Patina Dakdenkers
“Een ander groot voordeel van Herke ICT Group is de brede productkennis, wat de samenwerking tussen de verschillende producten versterkt.”
k_dekker-logoSiem Stam, K_Dekker
“Van melding tot factuur verloopt ons Service & Onderhoud proces nu volledig geautomatiseerd.”
Mark Castricum, Etro Vastgoedzorg
“Vinger aan de pols houden, dat willen we bereiken met BouwVision Online.”
heatteq-logoGertruud Braas , HeatTeQ Refractories
“Koedooder werkt toe naar een paperless office met digitale factuurverwerking en mobiele apps.”
Marco Koedooder , Koedooder BV