Datum laatste wijziging

Goed samenwerken is de sleutel tot succes, dat weten we allemaal. Maar voordat u verder leest, laat het eerste woord van deze alinea nog eens bewust tot u doordringen. Dat er wordt samengewerkt is evident, maar of dat ook goed en effectief is?

In de bouw blijven we traditioneel met elkaar omgaan, zoals we dat al jaren doen. Maar vergis je niet, wendbaarheid van organisaties is geen luxe meer, maar een keiharde noodzaak om te overleven. Wordt het niet eens tijd dat bouwbedrijven met iets unieks waarde voor klanten creëren? Wij van PROF Company denken van wel. Persoonlijk leiderschap van je medewerkers maakt het verschil!

Waarom moeilijk doen als het samen kan?

Als het bouwproject zich in de fase van “gehannes” bevindt, wat blijft er dan nog overeind van het verlenen van service of samenwerken? Als de relatie tussen ketenpartners en hun tegenstrijdige belangen onder druk staan, zijn partijen dan niet geneigd weg te kijken en het eigenbelang te laten prevaleren? Wat blijft er in stressvolle situaties nog over van écht service verlenen en écht de verbinding aangaan? Samen voor dat afgesproken resultaat gaan… En hoe mooi en effectief zou het zijn om juist in moeilijke tijden de verbinding te houden en samen verder te komen?

Belangrijke vragen die een duidelijk antwoord rechtvaardigen. Innovatie in de bouwsector lijkt te worden geremd doordat men onvoldoende beweegt in de samenwerking.

 • De klant als uitgangspunt nemen
 • Effectieve communicatie
 • Verwachtingen uitspreken en het delen van informatie
 • Transparant durven zijn

Dit is nog maar een korte opsomming van zaken die in de praktijk verre van soepel verlopen.

Samenwerken in de bouw? Makkelijker gezegd dan gedaan [blog]

Unieke invalshoek: de klantgerichte bouw

De crisis heeft de bouwwereld een moeilijke tijd bezorgd. Maar een crisis brengt ook nieuwe inzichten en veel bedrijven hebben geconstateerd dat het in de bouw anders kan. Sterker nog; anders moet. Betere samenwerking in de keten en… met de klant. De klant-leverancier verhouding is in teveel gevallen in de bouw behoorlijk verziekt. De klant is wispelturig en wantrouwend richting de aannemer en de opdrachtgever is bang voor aansprakelijkheden, waardoor de betrokkenen (klant, opdrachtgever én aannemer) elkaar vaak in een verstikkende wurggreep houden. De argwaan aan beide zijden regeert en belemmert innovatie, vernieuwing en verbetering. Natuurlijk zijn er uitzonderingen die de regel bevestigen, maar wij zien dat te weinig.

Gelukkig maakte ik kennis met een aannemer die begreep dat er iets moest veranderen aan die impasse. Dit bouwbedrijf introduceerde een unieke en innovatieve manier van werken – door alle medewerkers – met de nadruk op:

 • Open-boek-methode
 • Vernieuwende leveranciers
 • Het oprechte voornemen om de klant centraal te stellen.

Deze aannemer stelt niet het proces leidend, niet de methodiek van bouwen, maar juist de wensen van de klant met zijn emoties en verwachtingen. En laten we elkaar goed begrijpen; juist emoties en verwachtingen zijn niet altijd even duidelijk. Uw vakmensen hebben als het goed is een visie op klantgerichtheid, maar zij hebben ook te maken met die mondige, goed geïnformeerde klant en zijn wensen…

Hoe ga je dat proces goed managen? Deze uitdagingen vragen om persoonlijk leiderschap van je medewerkers.

Slimmer dan ooit, maar zijn we ook wijzer geworden?

Persoonlijk leiderschap kan worden ingezet om medewerkers gelukkiger én effectiever te maken. Werknemers zijn tegenwoordig mondig, goed geïnformeerd en in staat zelf problemen te herkennen en op te lossen. Geef ze die ruimte dan! Zij kunnen er voor zorgen dat de wurggreep een omarming (en aanbeveling!) gaat worden.

Besluit als directie of managementteam dat het roer om moet. Dat er betere oplossingen zijn en dat we het belang van écht samenwerken gaan omarmen. Onderken het persoonlijke aandeel van een ieder in de organisatie. Daar begint het mee.

PROF Company leert mensen in organisaties om effectief te denken en te handelen. Hoe handel ik als professional als iets tegen zit of als ik mijn doel niet verwacht te realiseren? Hoe kan ik simpel en effectief zorgen voor beweging in zaken die ogenschijnlijk zijn vastgelopen? Hoe blijf ik, als mens, team en organisatie transparant, wendbaar en slagvaardig?

Bij PROF Company noemen we dat PROFessioneel leiderschap.

 • Is je ICT project vastgelopen?
 • Komt tussen afdelingen onderling steeds dezelfde problematiek terug?
 • Of heb je behoefte aan een effectief klantcontact op ieder niveau in de organisatie?

Met de PROF waarden in de hand kun je jouw persoonlijk leiderschap inzetten om die doelen te bereiken die je wilt bereiken.

Samenwerken in de bouw? Makkelijker gezegd dan gedaan [blog]

Waarde creëren met de klant, voor de klant

Directie en management, zet in op je belangrijkste asset: jouw medewerker. Immers, klanten houden pas van je organisatie als jouw medewerkers van hun organisatie houden. En dat in alle facetten ook uitstralen.

 • Met de klant voor de klant,
 • bereikbaar zijn,
 • samen helder communiceren,
 • wendbaar zijn op momenten dat dit nodig is en
 • samen naar oplossingen zoeken op weg naar een gemeenschappelijk resultaat.

Daarbij is het belangrijk dat je als leverancier een vertrouwelijke en waarde creërende relatie met je klant en ketenpartners gaat op- of uitbouwen. Je klant moet leren (en ervaren) dat zijn leverancier geen tegenstander is maar een partner.

Moet je eens kijken wat er dan gebeurt!

PROF Company

Michael Groen en Dick Pieters zijn oprichters en trainers van PROF Company. Een mensgericht ontwikkelingsbureau dat werkt vanuit de PROF kernwaarden: persoonlijk verantwoordelijk, relatiegericht, opbrengstgericht en flexibel. PROF heeft een focus op effectief samenwerken in organisaties en tussen partijen in de bouwsector. Doelstellingen realiseren, zelfsturing, omgaan met verandering, wendbaarheid, verbeterde effectiviteit en samenwerking. Dit zijn resultaten als je met de PROF waarden werkt. Daarin is PROF uniek, met het PROF Kompas als navigatie. Binnenkort ook als App verkrijgbaar.

Ontmoet ons op www.profcompany.nl

Herke ICT Group ontwikkelt en implementeert software ter optimalisatie van de dagelijkse processen in de bouw: BouwVision. Om het maximale uit onze oplossing te halen kan een andere manier van werken door je organisatie wenselijk zijn. Kun je hierbij wel wat hulp van buitenaf gebruiken, dan bevelen wij PROF Company aan. Zij hebben ervaring met dit soort processen, speciaal bij bouwbedrijven.